HUNAGI 27. közgyűlés

Helyszín: 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K épület I. em. 29. terem
Kezdődátum: 
péntek, május 20, 2016 - 13:30
Végdátum: 
péntek, május 20, 2016 - 16:00
Program: 

A Magyar Térinformatikai Társaság a társaság 2015. évi tevékenységének értékelése és a 2016. évi munkatervének, pénzügyi tervének megtárgyalása céljából közgyűlést tart. A 2016. május 13-i közgyűlésen nem jelent meg a szavazati jogú tagok több mint 50%-a, ezért a 2016. május 2-án kelt meghívóban foglaltaknak megfelelően a közgyűlés megismétlésre kerül, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az elnökség a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

  1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.
  2. Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2015. évi tevékenységéről (elnök, főtitkár).
  3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt EB elnök). Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
  4. Tagsági viszony megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése. (Elnökség javaslata alapján főtitkári előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal)
  5. A 2016. évi munkaterv és a 2016. évi pénzügyi terv (elnök, főtitkár)
  6. A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.
  7. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal
  8. Egyebek

 

Típus: 
Hazai
magyar